Wat moet je doen bij asbest in je dak?

11 juli 2022 · door Fabian

Asbest; een woord dat veel negatieve associaties oproept omdat het gevaarlijk kan zijn voor onze gezondheid. Best gek, want asbest is een natuurproduct en bestaat uit mineralen die verwerkt worden in bijvoorbeeld cement en golfplaten. Vanwege de oersterke eigenschappen, werd asbest veel gebruikt in de woningbouw, maar sinds 1998 is de productie en handel verboden. In dit artikel kijken we wat je kunt doen bij asbest in het dak van je woning.

Is asbest in je dak gevaarlijk?

De mineralen die asbest worden genoemd bestaan uit vezels. Asbest vormt pas een gevaar voor onze gezondheid wanneer deze vezels los zitten en de asbestvezels gemakkelijk vrijkomen. We kunnen de vezels dan inademen waardoor ze bijvoorbeeld asbestose en longkanker kunnen veroorzaken. Er zijn 3 verschillende vormen van asbesthoudende materialen:

  • Hechtgebonden asbest: De asbestvezels zitten stevig vast en kunnen, zonder beschadiging aan het materiaal, vrijwel niet ingeademd worden. Een voorbeeld is asbestcement.
  • Semi-hechtgebonden asbest: Door veroudering zijn de asbestvezels minder sterk gebonden en kunnen gemakkelijk vrijkomen. Bijvoorbeeld in oude, broze, golfplaten.
  • Niet-hechtgebonden asbest: Loszittende vezels komen gemakkelijk vrij en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld in beschadigde plaaster-isolatie met jute doek rond isolatiebuizen.

De meeste asbestvezels zijn stevig verwerkt in vaste materialen als asbest golfplaten, dakleien of dakgoten en vormen geen gevaar. In België is naar schatting zelfs 865000 ton asbest verwerkt in huizen en appartementen. Pas bij verwering en slijtage, of bij sloop- en renovatiewerkzaamheden bijvoorbeeld, kan hechtgebonden asbest een gevaar opleveren. Vooral mensen werkzaam in de bouwsector lopen dus een verhoogd risico tot inademing van asbestvezels.

Op zoek naar asbest in je dak

Voordat je nu een compleet asbest dak laat saneren, is het belangrijk er zeker van te zijn dat er ook écht asbest verwerkt is in jouw dak. Dit kun je door een expert laten doen, of je gaat zelf op onderzoek uit. Er zijn een aantal manieren om dit te doen:

  1. De letters “AT”: Je kunt op zoek gaan naar de letters “AT”, ergens op je leien of golfplaten. Deze letters staan voor “Asbestos Technology”. Staan deze letters vermeld? Dan is er asbest in het materiaal verwerkt.
  2. De honingraat: Bijna alle golfplaten waar asbest in is verwerkt hebben aan de onderkant een honingraat structuur.
  3. De vlamproef: Asbest gloeit en vliegt niet in brand wanneer je er een vlammetje bij zal houden. Niet asbesthoudend materiaal gaat druppelen.
  4. De Beslissingsboom: Op Vlaanderen.be kun je de beslissingsboom voor golfplaten en voor leien vinden. Ook deze helpen mee in de speurtocht naar asbest in je dak.

Wil je liever 100% zekerheid? Dan kun je beter een asbestlabo inschakelen. Voor het testen stuur je een staal naar een erkend testlaboratorium. Een test kost gemiddeld € 50,-.

Een dak saneren

Een asbest dak saneren is helaas niet mogelijk, omdat het verboden is om asbestdaken te doorboren, ontmossen of op een andere manier te bewerken. Het beste is om het asbest dak te vervangen. Een professional weet exact hoe hij de asbesthoudende materialen veilig moet afbreken en afvoeren naar de verwerkingsinstallatie. Laat je direct je nieuwe dak isoleren? Dan ontvang je bovendien € 8,- per m² extra premie, bovenop de dakisolatie premie. Zoek vandaag nog een dakdekker in je buurt op deze website en maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Daken informatie