Kouddakconstructie

Kenmerken van kouddakconstructie

Kouddakconstructie zonder ventilatie

Bij isolatie van een plat dak met een kouddakconstructie zonder ventilatie, fixeert men de isolatielaag aan de onderzijde van de dragende constructie. Er zit geen ruimte tussen de dakbedekking en de dragende constructie; de dakbedekking ligt direct op de dragende constructie. Omdat de isolatielaag de dragende constructie scheidt van de binnenruimte, wordt de dragende constructie niet verwarmd. Daarom spreekt men van een kouddakconstructie.

Deze constructie raadt men veelal af vanwege de condensatieproblemen die deze constructie met zich meebrengt. Daarnaast is er grote kans dat het dakvlak als gevolg van temperatuursverschillen in zomer (waarbij het dak door de warmte zal uitzetten) en winter (waarbij het dak door de koud weer zal krimpen) zal scheuren.

Kouddakconstructie met ventilatie

Als er nog een ventilatielaag tussen de dakbedekking en de isolatielaag wordt aangebracht spreken we van een kouddakconstructie met ventilatie. De lucht die de ventilatielaag doorlaat, is buitenlucht. Voldoende ventilatie of de toevoeging van een dampdichte laag zijn heel belangrijk maar moeilijk te realiseren. Vanwege de grote vochtproblemen die deze constructie met zich meebrengt is de constructie ook verboden.

Dakvormen